British steel Electric Lightning

British steel Electric Lightning

Inget är vår första egenuppfödda hemmahund.

Numer bor hon hos fodervärd. Hon är ur Pilotkullen och dotter till Mollie.
Inget har haft en kull hos oss.


Regnr: SE37956/2013

L2HGA: Genetiskt clear

HC: Genetiskt clear

Ögonlyst: UA

HD: C

ED: 0/1

Känd mental status

Utställning: Excellent med ck