Celunas Max Manus

Celunas Max Manus

Manus var en av våra hemmahundar. Han är import från Norge.
Han bor numer hos AnnaKajsa och ska inte gå i avel.Regnr: SE15698/2016

L2HGA: Genetiskt clear

HC: Genetiskt Clear

Ögonlyst: Ua

HD: 0

ED: C
Känd mental status

Utställning: Excellent med CK